Tekenaar brandbeveiliging

De tekenaar komt in de organisatie voor als: tekenaar brandbeveiliging, elektrotechniek meet- en regeltechniek en werktuigbouwkunde.

Korte omschrijving:
De tekenaar maakt tekeningen voor een in opdracht verkregen project en analyseert de tekeningen met betrekking tot knelpunten in de uitvoering van het project. De tekenaar gaat bij het werk uit van aangeboden schetsontwerpen, voorlopige tekeningen en houdt zicht aan de ontvangen aanwijzingen voor de uitwerking en aan de voorgeschreven procedures. Verzamelt gegevens, stelt een volledig dossier samen van benodigde werkdocumenten en draagt zorg voor de revisie van tekeningen en het bijhouden van het dossier. Ruimtelijk inzicht en nauwkeurigheid is van belang. Het directe toezicht is beperkt van aard.

Plaats in de organisatie:
De tekenaar legt verantwoording af aan het hoofd van de afdeling. In een projectteam legt de tekenaar verantwoording af aan de projectleider.

Kerntaken:
– Het maken van ontwerp- en installatietekeningen conform bestek en schema’s van derden ten behoeve van diverse projecten en het verrichten van ondersteunende werkzaamheden in de aanvraagfase;
– Verricht diverse voorkomende tekenwerkzaamheden waarbij aan relevante externe en interne normen en voorschriften dient te worden voldaan;
– Beheren en zo nodig reviseren van tekeningen in opdracht van de leidinggevende;
– Verzenden en archiveren van tekeningen;
– Verzamelen en beheren van tekeningen van derden rondom een project.

Medewerker leeft richtlijnen, werkinstructies en procedures na die betrekking hebben op kwaliteitszorgsystemen en het bedrijfsreglement een en ander met in achtneming van de wettelijke- veiligheids-, bedrijfs- en werkvoorschriften.

Kennis en opleiding:
Opleiding op minimaal MBO-4 niveau aangevuld met vakgerichte opleidingen en specialistische cursussen en trainingen, waaronder AutoCAD en eventueel Revit. Het up-to-date houden van de benodigde vakkennis is een vereiste om de functie goed uit te kunnen voeren.

Direct solliciteren?

Betreft vacaure:

Je naam (verplicht):

Je e-mail (verplicht):

Je telefoonnumer (verplicht):

Je motivatie (verplicht):

Opmerkingen:

Voeg je CV toe (verplicht):

Constructeur